Thư Viện Thời Trang

Resort 2018 20/07/2017

Zhu Chongyun

Krizia, nhãn hiệu thời trang đến từ Ý được thành lập bởi Mariuccia Mandelli năm 1954. Cái tên Krizia được đặt theo nhận xét triết học về tính hư không của một trong nhiều cuộc đối thoại của Plato. Trước đó, thương hiệu có tên Critias.

Nguồn: http: