Wendy Nichol
 Wendy Nichol
 Wendy Nichol
 Wendy Nichol
 Wendy Nichol
 Wendy Nichol
 Wendy Nichol
 Wendy Nichol
 Wendy Nichol
 Wendy Nichol
 Wendy Nichol
 Wendy Nichol
 Wendy Nichol
 Wendy Nichol
Thư viện thời trang

Wendy Nichol

Nếu New York 2018 Fashion Show được diễn tả chỉ trong hai từ, đó sẽ là nhẹ nhàng. Gần như tất cả các nhà thiết kế đều lấp đầy sàn runway với những màu sắc và hình dáng thoải mái. Vậy mà, Wendy Nichol đã đem đến show diễn BST góc cạnh thật khác mang thông điệp về các vấn đề chính trị hỗn loạn ở Mỹ. Đây là điều rất đáng khen ngợi. Nichol giải thích một vài thiết kế mang ý nghĩa chống lại Trump và nội các của ông ở Washington, cũng có một số về Putin. Luôn luôn có cái gì đó tối tăm nhưng thông minh và mạnh mẽ trong quần áo của nhà thiết kế đầy đam mê này.

Top
Top