Thư Viện Thời Trang

Resort 2018 29/06/2017

Véronique Leroy

Lần này, NTK chú trọng vào 2 điểm là chất liệu và sản phẩm. Sự kết hợp khác biệt giữa bodysuit và quần nịt lưng kiểu cách. Ngay cả những chiếc thắt lưng len sâu róm cũng có vẻ nổi bật với sự tương phản vô tận. Tuy nhiên, dù Leroy có thể phát triển theo những gì mình yêu thích, nhưng ý tưởng chỉ thành công khi khách hàng thật sự sử dụng nó.

Nguồn: http: