Trừu tượng

21/09/2014 02:00 GMT+7

Một họa sĩ trừu tượng phàn nàn với bạn:

 Trừu tượng
Minh họa: DAD

- Gay quá. Ông khách hàng tớ đang vẽ chân dung lại muốn tớ thay đổi màu mắt cho ông ta.

- Đâu có gì khó.

- Nhưng tớ quên mình vẽ mắt ở chỗ nào rồi. 

- Vậy thì cậu cứ sửa lại bất cứ chỗ nào, trừu tượng mà.

Đỗ Hoàng
(st)

>> Cụ thể và trừu tượng
>> Trừu tượng

Top
Top