Thư Viện Thời Trang

Resort 2017 11/07/2016

Tracy Reese

BST có nghiêng chút về phong cách thể thao nhưng thanh lịch, điển hình như kiểu quần có hai đường kẻ sọc song song màu xanh mang phong cách nữ tính.

Nguồn: http: