Thư Viện Thời Trang

Resort 2017 02/06/2016

Tory Burch

Cảm hứng Jamaica và phong cách của cô ca sĩ Lauryn Hill, người mà Tory Burch đã yêu cầu trình diễn ở của hàng của mình tại Pháp, là những điểm nổi bật của BST lần này.

Nguồn: http: