Thời trang nghề & nghiệp

Tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo và phát triển

27/12/2017 05:02 GMT+7

Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra từ ngày 10 - 13/ 12/2017 đã thành công rực rỡ.

Bài: Thu Nguyệt

Ảnh: Bảo Anh

 

BCH VBA 4471 copy

Tập thể Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt tại Đại hội

 

Đại hội được vinh dự đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương; Lãnh đạo các Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; Các đồng chí nguyên Bí thư Thứ Nhất, Bí thư Trung ương Đoàn các thời kỳ; Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đoàn khóa X; Các gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực tham dự.

 

IMG 0132

 

IMG 0398

 

Cùng với đó là 25 tổ chức thanh niên nước ngoài, tổ chức thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước đã gửi điện chúc mừng Đại hội và hơn 200 phóng viên của trên 60 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới.

Trong 6 phiên làm việc liên tục, nghiêm túc, tập trung, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI gồm 151 đồng chí; 39 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và 04 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn. Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XI với 11 chỉ tiêu trọng tâm; 10 đề án trọng điểm; nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội thông qua nội dung về ba chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

 

VBA 2497

Đồng chí  Lê Quốc Phong - Ủy  viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa XI, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

 

Đại hội diễn ra trong thời điểm đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bối cảnh đó, đòi hỏi tổ chức Đoàn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ. “Đoàn sẽ tự đổi mới mình để nâng cao hiệu quả hoạt động; sáng tạo, đột phá trong các giải pháp, công việc, đó là lời giải và cũng là những điều mà chúng tôi tập trung thực hiện trong 5 năm tới” – đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định.

 

VBA 2507

Top
Top