Thư Viện Thời Trang

Resort 2017 14/06/2016

Stacey Bendet

Nhà thiết kế Stacey Bendet đã bày tỏ lòng kính trọng với Jean-Michel Basquiat qua bộ sưu tập này. Xuyên suốt bộ sưu tập là những họa tiết in tranh vẽ graffiti của Basquiat và những thiết kế lấy cảm hứng từ những ghi chép hay phong cách cá nhân của ông.

Nguồn: http: