Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
 Spring 2018 Ready-to-wear
Thư viện thời trang

Spring 2018 Ready-to-wear

Không thể nào chối bỏ sức hút của các thiết kế từ Iro. Sau khi nhãn thời trang kì cựu này bị mua lại bởi thương hiệu thời trang nặng kí Fosun, thì các thiết kế ra mắt mùa xuân lại càng tăng thêm các yếu tố gây nghiện cho các tín đồ thời trang. Bước chuyển đổi trong việc sử dụng chất vải bán trong suốt và các màu sắc tươi sáng hơn như ánh bạc, hồng, cam so với các màu sắc có phần u tối và già dặn dường như đã giúp cho danh sách những khách hàng tiềm năng của Iro mở rộng hơn.

Top
Top