Thư Viện Thời Trang

Spring 2017 12/09/2016

Spring 2017 Ready-to-Wear

BST lấy ý tưởng từ hình ảnh các nhà đấu tranh nữ quyền, nhưng đào sâu vào khía cạnh nữ tính ở họ. Phần lớn các thiết kế đều là váy hoặc đầm liền. Tuy BST kết hợp khá nhiều yếu tố và có thể gây choáng ngộp nhưng chúng vẫn rất liền mạch và thể hiện được sự thanh lịch.

Nguồn: http: