Thư Viện Thời Trang

Spring 2017 19/09/2016

Spring 2017 Ready-to-Wear

BST mang hơi hướm nghệ thuật sắp đặt, lấy tiêu điểm là 7 người mẫu, mỗi người mang một sắc thái khác nhau đại diện cho 7 sự kiện và cảm xúc xảy ra của 7 ngày trong tuần. Theo lời của NTK, chủ đề của BST dựa trên bầu không khí âm u của đất nước những ngày sau kết quả cuộc bầu cử Brexit.

Nguồn: http: