Thư Viện Thời Trang

Spring 2017 19/09/2016

Spring 2017 Ready-to-Wear

Đem sắc xuân đến với sàn diễn, BST có nhiều tác phẩm với họa tiết cỏ xanh, hoa trắng đầy sức sống.

Nguồn: http: