Thư Viện Thời Trang

Spring 2017 27/09/2016

Spring 2017 Ready-to-Wear

Tuy sàn diễn lần này là ở nhà kính trong một vườn sinh thái ở Paris với sắc xanh của các loài cây nhiệt đới, cảm hứng làm nên BST lại đến từ chuyến đi Nhật Bản của NTK.

Nguồn: http: