Thư Viện Thời Trang

Spring 2017 Ready-to-Wear 30/09/2016

Spring 2017 Ready-to-Wear

Vốn đã quen thuộc với những BST mang đậm hơi hướm tương lai, BST Xuân 2017 của Rabanne bao gồm những thiết kế được lựa chon kỹ càng hơn. Các thiết kế chủ yếu mang tông màu trắng với chất liệu làm từ nhựa và nylon.

Nguồn: http: