Thư Viện Thời Trang

Spring 2017 15/02/2017

Spring 2017 Ready - to - wear

Nguồn cảm hứng của BST bắt nguồn từ California, với chủ đề “Summer of Loose” với lễ hội âm nhạc nhỏ trên chiếc thuyền. Nổi bật với phong cách nam California thể thao, đơn giản.

Nguồn: http: