Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
 Spring 2017 Ready-to-Wear
Thư viện thời trang

Spring 2017 Ready-to-Wear

BST ấy cảm hứng từ cái hồn của vùng New Orleans, với những bộ trang phục trong sắc trắng tao nhã tràn ngập sàn diễn. Chủ ý của Maria Cornejo là tạo ra một BST đơn giản không cầu kỳ, lược bớt những hiệu ứng của màu sắc, hoa văn, chất liệu vải và giày dép, phụ kiện, để tập trung vào cái chính của một trang phục: cấu trúc và cách phối hợp.

Top
Top