Thư Viện Thời Trang

Spring 2017 12/06/2016

Spring 2017 Menswear

Thời trang đồng giới luôn là chủ đề nổi bật của Pieter. BST lấy cảm hứng từ vũ công Felix-Gonzalez-Torres.

Nguồn: vogue.com