Thư Viện Thời Trang

Xuân 2017 23/06/2016

Spring 2017 Menswear

Owen là người duy nhất sẵn sàng chấp nhận những thiết kế trông không hoàn chỉnh. Đối với phần lớn chúng ta, sự thống nhất trong tầm nhìn của Owen là một trong những phẩm chất lôi cuốn nhất ở ông - sự toàn vẹn của một vũ trụ mang tên Owenscorp. Nhưng với BST mùa xuân, Owen đã bị chi phối bởi những lỗi sai của chính mình - một điều đúng-nhưng-sai (the wrong right) hoặc sai-nhưng-đúng (the right wrong) tùy ông đặt nó ở đâu. Chính "lỗi sai" đó đã dẫn chúng ta đi từ bộ quần áo quấn trên cơ thể các người mẫu, kiểu quần pooling với các đường cắt rộng, phần tay áo chỉ dài đến cổ tay, cho đến khi các người mẫu bước ra trình diễn. Owen liên hệ sự thay đổi của thời trang đến sự tiến hóa và phát triển chứ không phải sự thay đổi đột ngột hay một chấn động dữ dội: nó diễn ra chậm rãi, từ từ, chỉ với một mục đích cuối cùng là tạo ra một xu hướng khác hay hơn và sâu sắc hơn. Đó là cách để bạn đón đầu các xu hướng thời trang, mùa này nối tiếp mùa khác, đó cũng là cách để ghi nhớ dấu ấn từng thiết kế của Owens hơn là chỉ nhìn nó ở bề mặt như một xu hướng tạm thời trong 6 tháng, chợt đến chợt đi.

Nguồn: vogue.com