Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
 Spring 2017 Menswear
Thư viện thời trang

Spring 2017 Menswear

BST đem đến những thiết kế sử dụng kĩ thuật xếp lớp – pha trộn vải cũng như kết hợp hình ảnh các phong cách khác nhau. Thiết kế điển hình là áo khoác bomber diện với tracksuit làm neoprene và áo thun làm từ vải lanh. NTK thể hiện mong muốn tạo ra một tuyên ngôn thời trang khác biệt giữa những biến động ngày nay.

Top
Top