Thư Viện Thời Trang

Spring 2018 Ready-to-wear 19/09/2017

Sid Neigum

NTK người Canada đã vượt qua giới hạn bản thân vào mùa trước. Ông đã chứng minh mình là một nhà tạo mẫu sáng tạo, và công trình của ông đều được đặt nền tảng trên niềm tin và gần như trở thành một con chiên ngoan đạo của một tỷ lệ vàng, được truyền tải trong toàn bộ thiết kế của mình. BST mới nhất của Neigum cung cấp rất nhiều bằng chứng cho thấy ông có khả năng tìm ra tỷ lệ vàng giữa trừu tượng và thực tế. Thể hiện qua việc các khách hàng đang ngày càng để ý đến sản phẩm của ông.

Nguồn: https: