Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
 Shayne Oliver
Thư viện thời trang

Shayne Oliver

Vẫn với phong cách phi giới tính, nhà thiết kế Shayne Oliver đã mang đến một bộ sưu tập thú vị. Các thiết kế nổi bật bao gồm áo với phần tay áo cutout cùng dòng chữ “not sustainable for children,” áo mặc ngược in logo thương hiệu, áo gấp nếp diện với cravat.

Top
Top