Thư Viện Thời Trang

Resort 2018 29/06/2017

Resort 2018

Với BST mới của Nina Ricci, Giám đốc Sáng tạo Guillaume Henry lấy cảm hứng từ commedia dell’arte, một chủ đề mà ông đã từng dựa vào trước mùa này.

Nguồn: http: