Thư Viện Thời Trang

Resort 2018 29/06/2017

Resort 2018

Một trong những câu nói kinh điển của Valli là ông chỉ làm nên 50% công việc, phần còn lại dựa vào người phụ nữ sẽ mặc nó như thế nào. Mùa này, NTK làm việc đó trông có vẻ dễ dàng.

Nguồn: http: