Thư Viện Thời Trang

Resort 2018 20/07/2017

Resort 2018

Tình yêu tuyệt đối của Lemlem dành cho những đường kẻ sọc là không thay đổi. Trong một lần giới thiệu, người sáng lập Liya Kebede đã chỉ ra một số thiết kế sọc mới như "sọc sáng sủa” hay nắng mặt trời… Ngoài ra,một vài mẫu lấy cảm hứng từ những gì đã có từ trước và kết hợp với nhau tạo nên hiệu ứng vạn hoa.

Nguồn: http: