Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
Thư viện thời trang

Resort 2018

Đây là một BST có màu sắc năng động, trẻ trung cho các cô gái. NTK mang vào một chút nổi loạn và hoang dại, lấy cảm hứng từ quyển sách “Where The Wild Things Are”, khiến cho các thiết kế dẫu nữ tính nhưng vẫn mang nét mạnh mẽ và huyền bí.

Top
Top