Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
 Resort 2018
Thư viện thời trang

Resort 2018

St. John vẫn giữ đúng tiêu chí thương hiệu là dệt kim cho BST lần này, nhưng theo như Greg Myler, họ đã “lấy đi sự nghiêm túc”. Nguồn cảm hứng bắt nguồn từ “Scent of Madness” của Cy Twombly năm 1986, BTS của Myler kết hợp bảng màu sắc của hoa hồng, san hô, hoa cà rốt và quả mâm xôi được điểm xuyến bởi màu tím nhạt và bạc.

Top
Top