Thư Viện Thời Trang

Resort 2017 14/06/2016

Ramon Martin, Ryan Lobo

Lấy cảm hứng từ những hình ảnh buôn bán phụ nữ trái phép, bộ đôi NTK Ryan Lobo và Ramon Martin cho ra BST đầy cảm xúc.

Nguồn: http: