Thư Viện Thời Trang

Pre - Fall 2017 02/07/2017

Pre - Fall 2017 Ready - to - wear

Thương hiệu nổi tiếng với phong cách lập dị mang hơi hướm thập niên 40-50 đã cho ra mắt một bộ sưu tập mang đầy tính biểu tượng.

Nguồn: http: