Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear
 Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear
 Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear
 Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear
 Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear
 Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear
 Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear
 Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear
 Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear
 Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear
 Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear
 Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear
 Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear
 Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear
 Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear
Thư viện thời trang

Pre - Fall 2017 Ready-to-Wear

Đội ngũ thiết kế của thương hiệu thời trang Maiyet đã lấy cảm hứng từ những tác phẩm nhiếp ảnh của Josef Koudelka để cho ra một bộ sưu tập với chủ đề về sự chuyển động. Bên cạnh việc giữ vững bản sắc thương hiệu, bộ sưu tập còn là sự hợp tác thủ công từ nhiều nơi trên thế giới: kĩ thuật nhuộm từ Thái Lan, kĩ thuật in hoa batik từ Indonesia và hình in vẽ tay từ Zambia.

Top
Top