Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
 Pre - Fall 2017 Ready - to - wear
Thư viện thời trang

Pre - Fall 2017 Ready - to - wear

BST lấy cảm hứng từ hình ảnh bầu trời xanh của New York, nhưng không chỉ mang mỗi sắc xanh. Các thiết kế có khá nhiều màu sắc, nhưng nổi bật nhất là chiếc váy lụa đan lẫn sắc màu ánh kim huỳnh quang. Ngoài ra, BST còn đem lại khá nhiều hoài niệm với các tác phẩm dựa trên những tác phẩm đầu tay của Preen những ngày đầu hoạt động.

Top
Top