Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
 Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
Thư viện thời trang

Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg

Bộ sưu tập thể hiện đầy đủ tính linh hoạt của thương hiệu Area. Bên cạnh những họa tiết chạm nổi ánh kim đặc trưng là những điểm mới lạ đáng chú ý như ruy băng vải trên đầm maxi, váy ôm eo, và các bèo nhún trên thân váy.

Top
Top