Thư Viện Thời Trang

Resort 2018 06/06/2017

Phillip Lim

Những người chú ý đến Phillip Lim biết ông đã xây dựng một quan điểm văn hoá toàn cầu vào bản sắc thương hiệu của mình. Trong vài năm qua các chiến dịch của ông thành công với Viviane Sassen ở Ma-rốc, Bhutan, Addis Ababa và New Jersey, các bộ sưu tập của ông ngày càng trở nên tinh tế hơn. Triết lý đó được thể hiện rất nhiều trong dòng sản phẩm mùa Resortcủa Lim.

Nguồn: http: