Thư Viện Thời Trang

Resort 2017 07/06/2016

Peter Pilotto, Christopher De Vos

BST lấy chủ đề thời trang các nước mỹ Latin, sử dụng những kết cấu và màu sắc lạ mắt. Với mong muốn đem lại nhiều hơn loại vải cotton truyền thống, NTK nhắm đến việc mở rộng thương hiệu đến với vải tafetta. Kết quả đạt được là những bộ váy rực rỡ đầy nữ tính.

Nguồn: http: