Thư Viện Thời Trang

Resort 2018 29/06/2017

Peter Jensen

Jensen đã mang phong cách thập nhiên 60-70 quay trở lại trên các thiết kế của mình. NTK cho biết, BST muốn phản ánh hình ảnh của người phụ nữ thông minh và tinh tế, tuy nhiên ông đã thêm vào một ít vẻ vui tươi và quý phái cho các trang phục để khiến chúng không bị nhàm chán, rập khuôn.

Nguồn: http: