Thư Viện Thời Trang

Spring 2018 Ready-to-wear 19/09/2017

Patric DiCaprio, Bryn Taubensee, David Moses và Claire Sully

Đồng thiết kế của Vaquera,nhóm thiết kế gồm David Moses, Patric DiCaprio, Bryn Taubensee và Claire Sully đã đánh dấushow trình diễn mùa xuân bằng bản remix của "The OC", một bộ phim truyền hình phổ biến vào đầu những năm 2000 dựa trên cuộc đời của một nhóm thanh thiếu niên sống ở Quận Cam của California. Là một nhóm tập trung vào việc thúc đẩy quan điểm độc lập dựa trên nét nổi bật của sự đa dạng. Quyết định của nhóm có vẻ như là lời chỉ trích, mỉa mai về những khuôn mẫu được định hình bởi các phương tiện thông tin đại chúng Mỹ.

Nguồn: https: