Một số hình ảnh ấn tượng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Thời Trang Trẻ
Cùng nhìn lại những hình ảnh tiêu biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI lần này.

Bài: Thu Nguyệt

 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI với khẩu hiệu "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển" đã kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam hãy giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nắm chắc thời cơ, vận hội mới, đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện, sáng tạo, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

VBA 2634

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

VBA 3406

 

VBA 1995

 

VBA 2277

 

VBA 5144

 

VBA 84431

 

1754