Điều chỉnh giá trong năm 2017

Thời Trang Trẻ
DHL Express, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế hàng đầu thế giới, thông báo về mức điều chỉnh giá thường niên được áp dụng từ ngày 01/01/2017. Tại Việt Nam, mức giá tăng trung bình là 6,9%.

 

Hinh 1 1

 

Chia sẻ về việc điều chỉnh giá lần này, Giám đốc Điều hành của DHL Express cho biết: “DHL Express đang tập trung phấn đấu để trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh "Ấn định thời gian toàn cầu" hàng đầu thế giới. Vì vậy, để thực hiện mục tiêu này, hằng năm DHL đều tiến hành điều chỉnh mức giá để mở rộng hệ thống khai thác trên toàn cầu nhằm mang lại những giá trị đích thực cho khách hàng. Mức giá của DHL không chỉ thể hiện giá trị của dịch vụ mang lại mà còn cam kết lâu dài về chất lượng dịch vụ.

 

hinh 2 1

 

Hằng năm, DHL Express thực hiện điều chỉnh giá nhằm đối mặt với tình hình lạm phát, biến động tiền tệ và các chi phí phát sinh khác như những khoản liên quan đến việc tuân thủ các quy định an ninh tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ đang hoạt động. Mức giá thay đổi có thể khác nhau giữa các nước phụ thuộc vào điều kiện của từng địa phương, và được áp dụng cho tất cả khách hàng có nhu cầu chuyển phát nhanh khi ký hợp đồng với DHL Express. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.dhl.com.