Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
 Natasa Cagalj
Thư viện thời trang

Natasa Cagalj

Buổi trình diễn là một sân chơi để thử nghiệm nhiều thứ mới mẻ. Tuy nhiên, NTK không vì cái mới mà bỏ quên những nét cũ. Các thiết kế truyền tải được nét thẩm mỹ tinh tế truyền thống của hãng qua phom dáng hoàn toàn mới.

Top
Top