Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
 Martin Grant
Thư viện thời trang

Martin Grant

Đội ngũ thiết kế đã đưa ra một ý tưởng mới lạ về phần tay áo “mát lạnh”. Tay phồng cùng phần ống tay to giúp người mặc đương đầu với thời tiết nóng bức nhất là ý tưởng mà NTK đã triển khai trong bộ sưu tập lần này của mình.

Top
Top