Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
 Manuela Mariotti
Thư viện thời trang

Manuela Mariotti

Với bộ sưu tập này, Giám đốc Sáng tạo Manuela Mariotti đã khai thác các chủ đề về đời sống du cư và sự sáng tạo trong thời trang dưới những điều kiện làm việc khác nhau. Cô đã lấy cảm hứng từ cuốn sách ảnh năm 2013 của Jim Naughten, “Conflict and Costume: The Herero Tribe of Namibia.” Xuyến suốt bộ sưu tập là các chất liệu nhung, lụa, cotton, lanh và denim.

Top
Top