Thư Viện Thời Trang

Resort 2018 29/06/2017

Maggie Marilyn

Chỉ vừa tốt nghiệp Đại học 1 năm rưỡi, NTK gốc Zealand đã có 4 mùa đầy ấn tượng với một doanh nghiệp toàn cầu đang phát triển khá nhanh. BST này bao gồm những sản phẩm dễ mặc, điều mà cô đã luôn đề cập trong những BST trước đó. Với một thương hiệu mới, điều quan trọng là tạo cảm giác và điểm nhấn để có thể trở nên đặc biệt.

Nguồn: http: