Thư Viện Thời Trang

Resort 2018 29/06/2017

Luke và Lucie Meier

Lucie và Luke đã lặng lẽ xuất hiện lần đầu tại Jil Sander với BTS dành cho cả hai giới, được giới thiệu đơn giản trong cuộc hẹn riêng tại trụ sở chính ở Milan. Các NTK sẽ phải chờ cho đến tháng 9 để cùng nhau tham dự runway của Jil Sander.

Nguồn: http: