Thư Viện Thời Trang

Spring 2018 Ready-to-wear 19/09/2017

Louis Terline và Jeff Madalena

Louis Terline và Jeff Madalena của Oak đã tiết lộ điều thú vị trong BST mùa xuân lần này là cửa hàng nổi tiếng của thành phố New York trên phố Bond sẽ chỉ bán đồ của Oak. Terline cho biết: "Hiện tại có rất nhiều nơi khác cũng làm như vậy. Chúng tôi muốn khách hàng có thể tiếp cận với một phạm vi rộng hơn những gì hãng đã làm được."

Nguồn: https: