Lễ hội tôn giáo tại el salvador

Thời Trang Trẻ

Lễ kỷ niệm Chúa cứu thế và là vị thánh có cùng tên với El Salvador – El Salvador del Mundo – được tôn vinh là lễ hội quốc gia.

Nghi thức lễ hội bắt đầu từ một tuần trước ngày 6/8, lễ Chúa biến hình. Một số người El Salvador xem lễ hội này là lễ hội tháng tám.

Lễ hội có từ năm 1525, năm mà thành phố San Salvador, thủ đô El Salvador hiện nay, được thành lập. Các sự kiện chính của lễ hội bao gồm diễu hành tôn giáo, hội chợ, các sự kiện thể thao, thi nhan sắc, liên hoan huyên náo với xe diễu hành và vũ công nhảy múa trên đường phố.       

Người phụ nữ trẻ với trang phục hóa trang tham gia vào cuộc diễu hành trong lễ Chúa cứu thế ở San Salvador vào ngày 1/8/2015.

Người phụ nữ trẻ với trang phục hóa trang tham gia vào cuộc diễu hành
trong lễ Chúa cứu thế ở San Salvador vào ngày 1/8/2015.

  • Địa chỉ tham khảo: www.afp.com
  • www.demotix.com
  • Tác giả: Linh Trần; ẢNH: AFP/Marvin Recinos.