Thư Viện Thời Trang

Spring 2018 Ready-to-wear 19/09/2017

Laura Kim và Fernando Garcia

Trong việc phát triển bộ sưu tập thứ hai cho Oscar de la Renta, Laura Kim và Fernando Garcia muốn tỏ lòng tôn kính người sáng lập thương hiệu theo cách cá nhân. Họ đã phát triển một logo mới thay thế bản gốc, một biến thể của chữ viết tay “de la Renta” với nét chữ thực sự của John Hancock dựa trên những ghi chép bằng tay ông để lại. "Tất cả bắt đầu từ chữ ký của ông," Garcia nói, "Chúng tôi sử dụng nó bằng tất cả lòng kính trọng”.

Đồng thời, Kim và Garcia phải nương theo các xu hướng thời trang mới là giản dị thực tế để chiều ý đại đa số khách hàng, trong khi vẫn trung thành với sự cao cấp của thương hiệu. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Nguồn: https: