Làm việc tốt thì tốt cho doanh nghiệp 2018

Thời Trang Trẻ

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN), Hiệp hội Doanh nghiệp Canada tại Việt Nam (CanCham) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) đồng tổ chức hội nghị đặc biệt "Làm việc tốt thì tốt cho doanh nghiệp" lần II, tại Tp.HCM trung tuần qua.

1

Sự kiện đã chào đón hơn 270 người tham dự là lãnh đạo, quản lý cấp cao từ doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan ngoại giao nước ngoài,cơ quan nhà nước, học giả, báo đài, nhằm truyền cảm hứng cho quan hệ đối tác thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Hội nghị năm nay tập trung thảo luận về những khía cạnh khác nhau của mô hình hợp tác tạo giá trị chung (creating shared value– CSV), trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), và phát triển bền vững. Đặc biệt sự kiện thảo luận về hợp tác đa bên, giữa doanh nghiệp với các tổ chức cộng đồng và nhà nước nhằm tạo ra tác động tích cực đến xã hội, môi trường Việt Nam; thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững.

2

2a

Bà Tôn Nữ Thị Ninh - Chủ tịch Quỹ Hòa bình & Phát triển TP.HCM (HPDF); Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; Cựu Đại sứ Việt Nam tại EU; Nguyên Phó Chủ tịch, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, đã trình bày bài phát biểu bế mạc, phác thảo các cơ hội và hành động cần thiết cho mục tiêu phát triển chung.

CôTrần Vũ Ngân Giang, Giám đốc Điều hành, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển cộng đồng LIN chia sẻ: “Qua quá trình làm việc LIN nhận thấy doanh nghiệp và các tổ chức cộng đồng chia sẻ rất nhiều giá trị chung với nhau để thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp song song với phát triển cộng đồng. Tuy nhiên vẫn còn khoảng cách giữa hai bên để có thể thật sự thấu hiểu, tin tưởng và cùng xây dựng những chương trình hành động hướng tới lợi ích chung về kinh tế - xã hội. Sự kiện là một trong những chương trình LIN đeo đuổi nhằm rút ngắn khoảng cách, và tăng cường hợp tác giữa hai bên.”

3

4

Ông Warrick Cleine,Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành KPMG tại Việt Nam và Campuchiacho rằng “Nhiệm vụ của CSR – trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là làm hài hòa giữa các bên liên quan bằng cách tạo ra giá trị chung và cách tiếp cận cân bằng”.