Thư Viện Thời Trang

Spring 2018 Ready-to-wear 08/01/2017

Kym Ellery

BST lần này được biết là lấy cảm hứng từ các nhà truyền tư tưởng vào thế kỉ 20. Các mẫu thiết kế là sự giao nhau giữa phong cách của phụ nữ lúc bấy giờ và tương lai. Sự kết hợp từ các chất liệu truyền thống, hoa tai kim loại hay lụa nhung trên áo choàng lông cừu hoặc áo choàng tắm, tạo nên sự tươi mới.

Nguồn: https: