Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
 Junya Watanabe
Thư viện thời trang

Junya Watanabe

Bộ sưu tập nhắm đến bản chất thiên nhiên nhất có thể thông qua việc sử dụng 9 họa tiết cơ bản: xoắn ốc trắng đen, chấm tròn, dấu tích, dòng kẻ hãy những họa tiết méo mó và hoạ tiết hoa cách điệu. Cùng với đó, nhà thiết kế cũng thêm vào bộ sưu tập của mình những họa tiết rằn ri lính thủy với màu sắc xanh camo quen thuộc.

Top
Top