Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
 Julien David
Thư viện thời trang

Julien David

Với bộ sưu tập này, nhà thiết kế Julien David đã lấy cảm hứng từ sóng biển – màu sắc, hình dạng và chuyển động của chúng – cho các hoa văn và kết cấu trong bộ sưu tập này. Nét nổi bật của bộ sưu tập chính là các thiết kế denim. David đã mang đến những phiên bản mềm mại hơn với những sắc màu cầu vồng.

Top
Top