Thư Viện Thời Trang

Resort 2018 29/06/2017

Ji Oh

Bản sắc của thương hiệu đã được khẳng định khi quyết định phá vỡ nguyên tắc trong việc mặc đồng phục với tinh thần nổi loạn. Với BST lần này, NTK muốn tập trung vào việc chuyển tiếp ý tưởng đó với những yếu tố lãng mạn. Khả năng sáng tạo biến hóa vô tận vớ những đường kẻ bất đối xứng cùng với những băng vải đa dụng.

Nguồn: http: